تغییر شکل قلب فضانوردان
تحقیقات جدید دانشمندان نشان داده که، قلب فضانوردانی که مدت طولانی از جاذبه زمین دور هستند، تغییر شکل داده و کروی می شود.
دانشمندان 12 فضانورد را قبل و بعد از مأموریت فضایی از طریق آزمایش های مختلف و اندازه گیری شکل قلب مورد بررسی قرار دادند.
دکتر جیمز توماس از دانشمندان پزشکی ناسا و مجری این تحقیقات علت بررسی قلب فضانوردان را اینگونه بیان می کند:
«قلب در فضا به شدت زمین کار نمی کند. از این رو، این امر می تواند پس از بازگشت فضانورد به زمین برای وی عواقب جدی در پی داشته باشد. به همین خاطر، قصد داریم دریابیم آیا می توان از این مشکل پیشگیری و یا با آن مقابله کرد یا خیر.»
این تحقیقات برای حفظ سلامتی فضانوردانی است که سفرهای طولانی مدت به فضا دارند، چون سفرهای فضایی طولانی موجب کاهش تراکم استخوان و توده ماهیچه ای و مشکلات بینایی می شود.
طبق پیش بینی پزشکان ناسا، قلب فضانوردان 9.4 درصد گرد و کروی می شود.
دانشمندان در حال تحقیق و بررسی هستند تا علت و چگونگی تغییر شکل قلب و احتمالاً تغییر در عملکرد قلب را کشف کنند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا