کاوشگر فضایی چیست؟
کاوشگر فضایی، فضاپیمای بدون سرنشینی است که در فضا سفر می کند. تاکنون چندین کاوشگر به سیاره های دیگر منظومه شمسی فرستاده شده است. مارینر 9 در سال 1971 پرتاب شد و به مریخ (بهرام) رفت. مارینر 10 نخستین کاوشگری بود که برای بررسی دو سیاره در سال 1973 پرتاب شد. این فضاپیما به زهره (ناهید) رفت و سپس از عطارد (تیر) سه نوبت گذر کرد. بر پایه داده های این کاوشگر مشخص شد که دمای روز در سیاره عطارد چنان بالاست که برای ذوب کردن سرب کافی است.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا