اولین ها در فضا
4 اکتبر سال 1957 اسپوتنیک 1، پرتاب نخستین قمر مصنوعی روسی
12 آوریل سال 1961 کیهان نورد روسی، یوری گاگارین نخستین سفر فضایی را سوار بر سفینۀ وستوک – 1 انجام داد.
5 مه سال 1961 آلن شپارد، نخستین فضانورد آمریکایی، به فضا سفر کرد.
20 فوریه سال 1963 والنتینا ترشکوآ، کیهان نورد روسی، نخستین زن فضانوردی بود که به فضا سفر کرد.
18 مارس، سال 1965 آلکسی لئونف، کیهان نورد روسی، نخستین راه پیمایی در فضا را انجام داد.
21 ژوئن سال 1969 نیل آرمسترانگ، فضانورد آمریکایی، نخستین کسی بود که در سطح کره ماه فرود آمد.
7 فوریه 1984، بروس مک کاندلس، فضانورد آمریکایی نخستین راهپیمایی فضایی بدون ابزارهای مهاری را انجام داد.
1988-1987 کیهانوردان روسی به نام های تیتوف و ماناروف مدت یک سال را در ایستگاه فضایی میر گذراندند.
نیل آرمسترانگ نخستین انسانی که قدم بر سطح کره ماه گذاشت.
والنتینا ترشکوا نخستین زنی بود که در 26 سالگی کره زمین را دور زده است. این کیهان نورد زن روسی در سال 1963 میلادی سوار بر سفینه وستوک – 6 به فضا رفت و 48 بار دور زمین چرخید.
سرگرد یوری گاگارین (1968-1934) کیهان نورد روسی که فرزند یک نجار بود، نخستین فضانوردی بود که در سال 1961 میلادی سوار بر سفینه وستوک – 1 به دور زمین گردش کرد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا