رادیو تلسکوپ
رادیو تلسکوپ نوعی آنت رادیویی است که از آن برای جمع آوری اطلاعات استفاده می کنند. این نوع تلکسکوپ ها فقط از امواج و منابع رادیویی استفاده می کنند. منابع مورد استفاده این تلسکوپ ها هم ماهواره ها، کاوشگرها و هر گونه منبعی که دارای امواج رادیویی باشد؛ است.
بزرگترین رادیو تلسکوپ جهان در شهر در پین‌گانگ، در استان گویژوی چین قرار دارد. این رادیوتلسکوپ به قدری بزرگ است که اگر بخواهد پیاده یک دور کامل دور آن بچرخید، باید 45 دقیقه راه بروید. این رادیو تلسکوپ یک تلسکوپ دیافراگم کروی مشهور به FAST است که 500 متر قطر دارد و از 4500 پنل مثلثی تشکیل شده است.

اما نحوه کار رادیو تلسکوپ ها چگونه است....
رادیو تلسکوپ های متداول بشقاب توگرد بزرگی دارند. (1) که امواج رادیویی را در فضا می گیرد (2) و پس از متمرکز کردن آن ها را به گیرنده می فرستند (3) زمانی که امواج به زمین می رسند بسیار ضعیف هستند لذا برای جمع آوری علایم قابل شناسایی به بشقاب های بازتابنده (دیش) نیاز است. علایم رادیویی روی نوار مغناطیسی ضبط می شود. (4) و سپس اطلاعات به کامپیوتر داده می شود تا آن ها را به صورت نمودار یا تصویر ترجمه کند. به این فرآیند ستاره شناسی نامرئی هم می گویند.
رادیو تلسکوپ ها محدوده کاوش ستاره شناسان را در فضا افزایش می دهند. تصویری که می بینید محدوده کاوش با چشم غیرمسلح، با یک تلسکوپ بصری و یک رادیو تلسکوپ را نشان می دهد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا