میدان امام ( میدان نقش جهان )
در محل این میدان (قبل از آنکه شهر اصفهان به پایتختی صفویه انتخاب شود) باغی وسیع وجود داشته است به نام نقش جهان. در دورۀ شاه عباس اول، آن باغ را تا حدود امروزی آن وسعت داده اند و در اطراف آن مشهورترین و عظیم ترین بناهای تاریخی اصفهان مانند مسجد جامع عباسی (مسجد امام امروز) و مسجد شیخ لطف الله و عمارت عالی قاپو و سر درِ قیصریه به وجود آمده است. طول این میدان از شمال به جنوب بیشتر از 500 متر و عرض آن حدود 165 متر است. در قرن یازدهم هجری (قرن هفدهم میلادی) این میدان یکی از بزرگترین میدان های جهان بوده است و در دورۀ شاه عباس و جانشینان او محل بازی چوگان و رژۀ ارتش و چراغانی و محل نمایش های مختلف بوده است. دو دروازۀ سنگی چوگان از آن دوره هنوز در شمال و جنوب میدان از عظمت دیرین آن حکایت می کند. شرح مفصل این میدان را گردشگران مشهور اروپایی که در عصر صفویه از پایتخت ایران دیدن کرده اند مانند شوالیه شاردن فرانسوی، تاورنیه، پی یترو دولاواله، سانسون، انگلبرت کمپفر و . . . نوشته اند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا