عجایب هفتگانه جدید- دیوار بزرگ چین
آخرین بنا از لیست عجایب هفتگانه جدید، دیوار بزرگ چین با طول هفت هزار کیلومتر است. گفته می شود طول این دیوار معادل گردش به دور کره زمین است.
پادشاهان چینی در مدت دو هزار سال (قرن پنجم تا هشتم قبل از میلاد) با هدف جلوگیری از حمله مغول ها ساخت این دیوار را ساختند. در ابتدا فاصله بین برج های خبررسانی، برج های نگهبانی و آتش با دیوار به هم وصل شدند و سپس این کار مانند یک سنت بین پادشاهان مختلف ادامه پیدا کرد. این دیوار نقش نظامی و تدافعی برای چین داشته است. البته در بخش هایی مغول ها دیوار را خراب کرده وارد کشور شده اند، اما پادشاهان از کار خود دست نکشیده و ساخت دیوار را ادامه داده بودند.
این دیوار از کوه ها و تپه ها و بیابان های مختلفی می گذرد. دیوار امروزی «متعلق به سلسله مینگ (۱۳۶۸ – ۱۶۴۴ میلادی) است. از غرب به دروازه «جایو گوان» در استان گانسو چین و از شرق به ساحل رود یالو جیان در استان لیائونینگ در شمال شرقی چین منتهی می شود و درمیان آن ۹ استان، شهر و ناحیه خود مختار به طول ۷۳۰۰ کیلومتر وجود دارد.»
این دیوار در سال ۱۹۸۷ میلادی در فهرست میراث جهانی ثبت شده است.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا