مسجد ایاصوفیه
«ایاصوفیه» یا «حاجیا سوفیا» یکی از بناهای تاریخی، زیبا و دیدنی در کشور ترکیه در شهر استانبول است. این مکان در گذشته و قبل از تبدیل شده به مسجد، بزرگترین کلیسای مسیحیت در شرق بوده است. این بنا به دستور «کنستانتین اول» در سال 532 میلادی ساخته شده است. این مسجد با 100 نفر استاد کار و ده هزار نفر کارگر در طول پنج سال ساخته و اولین بار در سال 537 از آن استفاده شد. به این ساختمان «کلیسای بزرگ» هم می گفتند.
در طول سال ها چه زمانی که کلیسا بود و چه زمانی که به مسجد تبدیل شد و حتی بعدها که به موزه تغییر داده شد این ساختمان تغییراتی داشته است.
اما زمانی که ترکیه توسط عثمانی ها فتح شد، حاکم عثمانی دستور داد که این کلیسا به مسجد تغییر داده شود، روی دیوارهای آن آیات قرآن و نام های الله، محمد، علی، [ابوبکر، عمر، عثمان] (چون عثمانی ها سنی مذهب بوده اند)، حسن و حسین نوشته شود و نقاشی های آن پوشانده شود.
سال ها این ساختمان به عنوان مسجد استفاده می شد تا اینکه وقتی نظام پادشاهی در ترکیه برچیده شد، اولین رئیس جمهور این کشور «آتاتورک» دستور داد این ساختمان به موزه تبدیل شود. برای این کار فرش های مسجد برداشته شد و در مدت زیادی گچ هایی که روی زمین ریخته شده بود برداشته شد و سنگ های مرمر زیبایی که در کف ساختمان استفاده شده بود، دیده شد. در این ساختمان چه در خارج و چه در داخل آن بیشتر از سنگ مرمر در رنگ های سفید، سبز و کبود استفاده شده است.
ایاصوفیه امروزه یک موزه است و در هر سال حدود 3میلیون نفر بازدید کننده دارد. این ساختمان در فهرست میراث جهانی یونسکو نیز ثبت شده است.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا