بلندترین سرسره آبی جهان
بلندترین سرسره آبی جهان در پارک آبی «شلایتریان» در کانزاس سیتی آمریکا واقع شده و Verruckt نام دارد. نام این سرسره آبی در کتاب رکوردهای جهانی گینس ثبت شده و بیش از 51 متر ارتفاع دارد؛ به طوری که تقریباً هم ارتفاع آبشار نیگارا است. جالب است بدانید افراد در هنگام سرخوردن روی این سرسره به سرعت بیش از 104 کیلومتر بر ساعت می رسند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا