صحرای بیضاء
شاید تصور همگی ما از صحرا و کویر زمینی وسیع و بی انتها با خاک های زرد و سرخ باشد. جایی که انواع خزندگان وجود دارند و هر لحظه ممکن است بتوانید نایاب ترین خزندگان را ببینید. اما این بار با صحرایی آشنا می شوید که خزنده ای ندارد و خاک هایی ماسه ای به رنگ سفید دارد.
صحرای بیضاء یا کویر سفید، پدیده ای طبیعی در مصر و در نزدیکی روستای «الفرافره» است. خاک سفید رنگ این منطقه مهم ترین دلیل جذب توریست در این منطقه است. علاوه بر این، در این منطقه صخره های عظیم الجثه ای قرار داشته که اکنون بر اثر فرسایش باد به شکل های مختلفی درآمده اند و بیشتر شبیه قارچ های غول پیکر شده اند.
به دلیل دمای بالای هوا در طول روز، گردشگران شب ها به دیدن این صحرا می آیند. آنها می توانند شب را در همین صحرا بمانند و استراحت کنند چون در این منطقه حیوانات خزنده و خطرناک وجود ندارند، فقط ممکن است شب ها، روباه سفید ببینند که او هم برای خوردن ته مانده ی غذای گردشگران آمده است
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا