عجایب هفتگانه دوران باستان- مقبره ماسولوس
عجایب هفتگانه به هفت اثر برتر معماری و مجسمه سازی گفته می شود که متعلق به دوران باستان است و در قرن دوم پیش از میلاد توسط فردی به نام «انتیپاتر صیدایی» در کتابی ثبت شده است.
البته امروزه هم هفت اثر مجسمه و معماری دیگر، به فهرست عجایب هفتگانه اضافه شده اند که به نام «عجایب هفتگانه معاصر» شناخته می شوند. ما در نظر داریم که ابتدا با عجایب هفتگانه باستان و سپس با عجایب هفتگانه معاصر آشنا شویم.

مقبره ماسولوس

Mausoleum Of Halicanassus

« ماسولوس پادشاه کاریا بین سال های ۳۷۷ تا ۳۵۳ قبل از میلاد بود که پایتخت خود را از کاریا به هالیکارناسوس انتقال داد.» (کاریا و هالیکارناسوس جز قلمرو هخامنشیان بوده و سپاهیان آن جز جنگاوران ایران بوده اند) شهرهایی این آرامگاه در فاصله سال‌ های 353 تا 350 پیش از میلاد برای «ماسولوس» یکی از فرمانداران هخامنشی توسط همسرش ساخته شده است. پس از مرگ ماسلوس همسر او که «آرتمیس» نام داشت برای برگداشت او تصمیم گرفت این آرامگاه باشکوه را برپاکند. او برای یافتن معماران ماهر به سراسر یونان نامه فرستاد و سرانجام «ساتیروس» و «پیتیس» را انتخاب کرد. معماری این بنا بسیار زیبا و باشکوه بود که در فهرست بهترین آثار معماری دنیا قرار گرفت. البته امروزه تنها ویرانه ای از آن در شهر «بودروم» در ترکیه باقی مانده است.
این ساختمان در میان حیاطی بزرگ و روی تپه ای مشرف به شهر ساخته شده بود. «ارتفاع این بنا ۴۵ متر و قسمت پایینی بنا به شکل مکعب بوده ‌است و روی هر کدام از چهار دیوار اصلی تندیس ‌هایی به شکل خدایان و فرشته ‌های یونانی به چشم می‌خورده ‌است. روی قسمت مکعبی شکل در پایین بنا یک هرم مرمری و سفید رنگ همراه با مردی سوار بر اسب (احتمالاً موسول) وجود داشته ‌است. ستون ‌هایی برای زیبایی در بیرون مقبره قرار داده شده بودند.» همچنین برای تزئین دیوارهای خارجی مقبره از مجسمه ی الهه های باستان استفاده کرده بود و در بخش های مختلف ساختمان مجسمه مردان جنگی سوار بر اسب قرار داشت.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا