عجایب هفتگانه دوران باستان- باغ های معلق بابل
شاید وقتی اسم «باغ های معلق بابل» را می شنوید پیش خودتان فکر می کنید که باغ ها میان زمین و آسمان معلق بوده اند؛ اما نه. کلمه «معلق» شاید یک اشتباه در ترجمه باشد، چون در زبان یونانی کلمه ای که به معلق ترجمه شده به معنای ایوان و بالکن است. باغ های بابل 22 متر ارتفاع داشت و تعدادی ایوان بود که به صورت پلکانی روی هم قرار داشت و هر ایوان با ستون های سنگی بزرگی به ایوان های قبل و بعد خود وصل شده بود. چون این باغ مانند دامنه یک کوه شیب داشت و بخش های مختلف آن طبقه طبقه روی هم قرار داشت از فاصله دور به نظر می رسید که معلق است. در هر طبقه از این باغ درخت هایی ساخته شده بود که با رشد آن ها همه جا سرسبز شده بود. برای آبیاری این درختان روزانه به 37 هزار لیتر آب نیاز بود. طبق تحقیقات باستان شناسان، این باغ سیستمی برای آبیاری داشته که می توانسته آب را به راحتی به همه طبقات برساند. آب این باغ ها از رودخانه فرات بوده است.
اما این باغ چگونه ساخته شد؟
در حدود 600 سال قبل از میلاد، این باغ به دستور «بخت النصر دوم» پادشاه بابل (عراق امروزی) برای «آرتمیس» همسر وی ساخته شده است. آرتمیس زن ایرانی و نوه «هوخشَتره» پادشاه ماد بود که بعد از ازدواج با بخت النصر به علت دوری از کشورش بیمار شد و بخت النصر دستور داد باغی بسازند که همسرش دلتنگ باغ های کشورش نشود.
نام دیگر باغ های معلق بابل «باغ های معلق سمیرامیس» است. متأسفانه امروزه چیزی از باغ های معلق بابل باقی نمانده و باستان شناسان توانستند تعدادی از ستون های آن را پیدا کنند و منطقه ای که باغ ها در آن قرار داشته را شناسایی کنند.
تصاویری که می بینید نقاشی ها و ماکت هایی هستند که با توجه به اطلاعاتی که از این باغ ها وجود دارد، کشیده و ساخته شده اند و گاهی در بازی های کامپیوتری نیز از این تصاویر استفاده شده است.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا