عجایب هفتگانه دوران باستان- مجسمه رودِس
مجسمه ی غول پیکر رودس، در سال های 292 تا 280 پیش از میلاد در شهر وردس ساخته و در ورودی آن نصب شد. این مجسمه نماد اتحاد مردم رودس بود و در ورودی شهر نصب شده بود. این مجسمه «هلیوس» خدای خورشید یونانیان را نشان می داد. این مجسمه از جنس آهن و برنز ساخته شده بود و 30 متر ارتفاع داشت. ساخت این مجسمه به مجسمه سازی به نام «چارز» داده شده بود. پایه های این مجسمه تا زانو از جنس مرمر بوده است. گفته می شود این مجسمه ای به اهدازه ای بزرگ بوده که کمتر کسی می توانسته دو دست خود را دور انگشت شست آن حلقه کند.
این مجسمه 56 سال پابرجا بود تا اینکه در جریان زلزله ای که در سال 226 قبل از میلاد اتفاق افتاد، از زانو شکست و روی زمین سقوط کرد. گفته شده که فرعون مصر در آن زمان پیشنهاد بازسازی مجسمه را داده اما کاهن مهبد دلفی، پیشگویی کرده که این کار موجب خشم هلیوس می شود، بنابراین فرعون هم منصرف شد و هیچ وقت این مجسمه بازسازی نشد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا