عجایب هفتگانه جدید- مسیح رهایی بخش
در مطالب قبلی با عجایب هفتگانه دوران باستان آشنا شدید، بهتر است، بدانید در دوران جدید هم عجایب هفتگانه وجود دارند. پس، از این جلسه با عجایب دوران جدید آشنا می شویم.
اگر اهل تماشای مسابقات فوتبال باشید، حتماً در روزهایی که مسابقات جام جهانی در برزیل برگزار می شد، بارها تصویر این مجسمه بسیار بزرگ را دیده اید.
مجسمه بزرگ «مسیح رهایی بخش» با طول 38 متر بر روی کوه «کورکووادو» و در شهر «ریودوژانیرو» در «برزیل» قرار دارد. این مجسمه 700 متر از سطح زمین فاصله دارد. این مجسمه بیش از 1000 تن وزن دارد و در شب و روز و از هر نقطه ی شهر دیده می شود. این مجسمه با هزینه بسیار زیادی در فاصله بین سال های 1921 تا 1931 ساخته شده است.
این مجسمه توسط «هکتور داسیلوا کوستا» اهل برزیل طراحی و توسط مجسمه ساز بزرگ فرانسوی «پل لندوسکی» ساخته شد.
همان طور که می بینید این مجسمه به حالت ایستاده و با دستان باز ساخته شده است که به معنای «پذیرش همه انسان ها توسط مسیح» است. دست چپ این مجسمه به سمت شمال شهر ریودوژانیرو و دست راست آن به سمت جنوب شهر است.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا