صد آفرین
تصاویری که در ادامه می بینید، تصویر تعدادی از کارت های تشویقی دانش آموزی است که با عبارت «آفرین»، «صدآفرین» «هزار آفرین»، «ممتاز» و . . . از هم متمایز می شدند و دانش آموزان براساس سوابق خود در طول یک «ثلث» یا یک سال تحصیلی، یکی از آنها را از آن خود می کردند. کارت هایی که تصویر ساده تری دارند متعلق به اویل دهه 60 تا 70 است و کارت هایی که تصویرهای زیباتری دارند تا اوایل دهه 80 استفاده می شدند. همه دانش آموزان قدیمی، حداقل یکی از این کارت ها را دارند، کارت هایی که روزی مایه افتخار پدر و مادرها بود و امروز دنیای از خاطرات برای صاحبانش.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا