اولین سرود جمهوری اسلامی ایران
اول مهر و شروع سال تحصیلی برای هر کدام از ما در هر سن و موقعیتی که باشیم، دنیایی از خاطرات به همراه دارد. شاید یکی از خاطرات مشترک صف بستن در حیاط مدرسه، اجرای برنامه صبحگاه و از همه مهم تر خواندن سرود جمهوری اسلامی ایران باشد.
شعری که در ادامه می خوانید متن اولین سرود جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب است. این سرود با نام «پاینده بادا ایران» شناخته می شود. شاعر این شعر ابوالقاسم حالت و آهنگساز محمد بیگلری ‌پور است. این سرود در اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی ساخته و تا سال 1371تنها سرود ملی ایران بود.
می توانید ملودی این سرود را به خاطر بیاورید؟

شُد جمهوری اسلامی به پا
که هم دین دهد هم دنیا به ما

از انقلاب ایران دِگر
کاخ ستم گشته زیر و زِبَر

تصویر آیندهٔ ما،
نقش مراد ماست

نیروی پایندهٔ ما،
ایمان و اتحاد ماست

یاریگر ما دست خداست
ما را در این نبرد او رهنماست

در سایهٔ قرآن جاودان
پاینده بادا ایران


آزادی چو گل‌ها در خاک ما
شکفته شد از خون پاک ما

ایران فرستد با این سرود
رزمندگان وطن را درود

آیین جمهوری ما
پشت و پناه ماست

سود سلحشوری ما
آزادی و رفاه ماست

شام سیاه سختی گذشت
خورشید بخت ما تابنده گشت


در سایهٔ قرآن جاودان
پاینده بادا ایران
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا