تأثیرات مخرب تنبیه و تحقیر
یکی از زیان بارترین رفتارها در برابر اشتباهات و پرخاشگری کودک و نوجوان، بی طاقتی و عصبانیت و در نهایت تنبیه بدنی است. این رفتارها در کودکی باعث می شود، فرزند برای نجات از تنبیه حالت حق به جانب به خود بگیرد و دروغ بگوید و در نوجوانی ممکن است موجب قطع رابطه با والدین شود چون روحش بیمار شده و احساس می کند به شخصیت و غرور او توهین شده است.

رفتار خشونت آمیز با اشتباهات کودک و نوجوان موجب فاصله گرفتن آنها با والدین می شود و در این صورت با اولین پیشنهادهای محبت آمیز می توانند در دام افراد سودجو و بیمار گرفتار شوند.

رفتار محبت آمیز با فرزندان موجب تقویت روحیه و افزایش اعتماد به نفس در آنها می شود. بنابراین آنها در انجام کارهایشان موفق تر خواهند بود و با عزت نفس بیشتری در اجتماع حضور پیدا می کنند.

چنانچه با محبت و سعه صدر با اشتباهات فرزند برخورد کنید، برای او موقعیتی فراهم می کنید تا به رفتارهای خود فکر کند و پی به اشتباهاتش ببرد. اما با رفتارهای خشونت آمیز تنها شکافی عمیق بین خود و فرزندتان ایجاد می کنید.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا