بهتر است والدین بدانند
پنج نکته کلیدی که هر پدر و مادری باید بداند:
1.همه بچه ها مثل هم نیستند و هرکدام ویژگی های خاص خود رادارند .از مقايسه آنها با هم پرهيز كنيد .
2.رفتارهای محبت آمیز و تشویق های به جا باعث ایجاد اعتماد به نفس در فرزندان می شود و در تقویت این احساس در آینده بسیار موثر است.
3.والدین باید با صبر و حوصله کافی بتوانند رفتارهای مناسبی با کودک داشته باشند. ضمن اینکه قاطعیت هم باید همیشه چاشنی تربیتشان باشد.
4.وقتی والدین با فرزندشان با محبت حرف می زنند او هم در کودکی با عروسکش و در نوجوانی با اعضای خانواده و دوستانش رفتار محبت آمیزی دارد؛ چون تربیت حالت انتقالی دارد که خیلی زود در افراد شکل می گیرد.
٥.تشويق و تنبيه در كنار هم معنا دارد تشويق زياد و تنبيه زياد باعث ايجاد مشكلات تربيتي خواهد شد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا