انواع بلوغ
بلوغ جسمانی و جنسی

شاید همه بلوغ را فقط به تغییرات جسمانی و تغییرات جنسی بشناسند، اما باید بدانیم بلوغ نیز انواع مختلفی دارد که هر کدام از آنها در زمان خاص خود بروز و ظهور پیدا می کنند.

بلوغ جسمانی شامل تغییرات فیزیکی و فیزیولوژیکی در بدن کودک که معمولاً نخستین مرحله بلوغ است.
بلوغ روانی شامل تغییرات روانشناختی و شخصیتی در سنین نوجوانی و جوانی که باعث گذار از کودکی به بزرگسالی می شود.
بلوغ اجتماعی شامل تکمیل و مشخص شدن جایگاه اجتماعی فرد در جامعه و کارکرد وی.
و بلوغ هیجانی یعنی سنی که در آن فرد توانایی کنترل هیجانات و احساسات خود را پیدا می کند.

همان طور که می دانید؛ «بلوغ مرحله ای از رشد انسان است که باعث گذار از کودکی و رسیدن به بزرگسالی می شود.» به فردی که دوران بلوغ را پشت سرگذاشته، «بالغ» می گویند. اولین مرحله از بلوغ «بلوغ جسمانی» است که در آن فرد به خاطر تغییرات هورمونی دچار تغییرات فیزیکی و فیزیولوژیکی می شود. در این مرحله بدن از حالت یک کودک خارج و به بدن بزرگسال تبدیل می شود. تغییرات جسمانی بلوغ با تغییرات جنسی معمولاً همزمان است، در واقع بیشتر تغییرات جسمانیِ بلوغ جنبه جنسی دارد.
زمان آغاز و نشانه های بلوغ در دختران و پسران متفاوت است. بلوغ در دختران زودتر از پسران اتفاق می افتد. همچنین سرعت بلوغ نیز در پسران کندتر است، به همین دلیل «دوران بلوغ و تکمیل نشانه های آن در پسران بیش از دختران طول می کشد.»
«نشانه های بلوغ در پسران که معمولاً از آنها با عنوان صفات ثانویه جنسی نیز نام برده می شود، عبارتند از:
رشد بیضه، ترشح هورمون های جنسی و افزایش تولید اسپرم
رشد آلت تناسلی
رویش موی صورت (ریش و سبیل)
رویس موی زهار در پایین شکم و اطراف اندام های جنسی
رویش مو در زیر بغل و سایر بخش های بدن
تغییر در صدا و کلفت شدن یا مردانه شدن آن
رشد بدنی و تغییرات جسمانی»

«نشانه های بلوغ و یا صفات ثانویه جنسی دختران عبارتند از:
قاعدگی
رشد پستان ها
رویش مو در اطراف اندام های تناسلی
رویش موی زیر بغل
زنانه شدن صدا
افزایش و توزیع چربی در بدن»

اولین نشانه های جسمانی بلوغ در دختران رشد استخوان ها مانند استخوان لگن و رشد پستان ها و اولین نشانه ی بلوغ جنسی در دختران قاعدگی است.

علاوه بر موارد بالا برخی علایم بلوغ در دختران و پسران مشترک است که شامل موراد زیر می شود:
«افزایش قد
افزایش وزن
رویش موی زیر بغل
رویش موی زهار
تمایل به جنس مکمل
افزایش ترشح غدد پوستی و بوی بدن»
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا