بلوغ چیست؟
بلوغ در لغت به معنی رسیدن و کامل شدن است. در اسلام سن بلوغ دختر پایان نُه سال قمری و برای پسر پایان چهارده سال قمری است. در علم روانشناسی و رشد بلوغ به مرحله ای از رشد انسان گفته می شود که جسم و روح فرد در طی فعل و انفعالاتی دچار تغییراتی می شود، تغییراتی که به مثابه رشد و تکامل فرد شناخته می شود. این تغییرات در هیچ دوره ی دیگری اتفاق نمی افتد. بلوغ مدت زمان خاصی دارد که بنا به ویژگی های فردی متغیر است. همچنین بلوغ در سه مرحله اتفاق می افتد و معمولاً بین 2 تا 4 سال (و حتی در برخی بیش از 4 سال) طول می کشد که زمان شروع و طول گذر از هر مرحله به مرحله بعد هم متناسب با تفاوت های فردی است.

1- مرحله اول: پیش از بلوغ:

این مرحله بین سنین 10 تا 12 سال اتفاق می افتد و شامل تغییراتی مانند پیدایش مو در صورت پسران و در ناحیه اندامهای تناسلی هر دو جنس و تغییر آهنگ صدا در پسران است. به این تغییرات صفات ثانویه جنسی می گویند. در این مرحله اعضای تناسلی و تولید مثل کاملاً رشد نکرده است.

2- مرحله دوم: بلوغ جنسی :

این مرحله در سنین 13 تا 14 سال اتفاق می افتد و در کنار بروز صفات ثانویه جنسی سلول های جنسی هم رشد می کنند..

3-مرحله سوم: بعد از بلوغ :

که شامل سنین 15 تا 19 سال و اواخر نوجوانی می شود. در این مرحله صفات ثانویه جنسی کاملاً ظاهر شده اند و اعضا تناسلی و دستگاه تولید مثل می توانند فعالیت های خود را به طور کامل انجام دهند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا