اختلال رفتاری کودکان و نوجوانان (2)
اختلالات رفتاری در كودكان و مخصوصاً نوجوانان اكثراً به صورت ناسازگاری و رفتارهای ناجور و غیراخلاقی یا ضد اجتماعی حتی جنایی ظاهر می شود. این دسته از افراد با افراد منحرف اجتماع همانند سازی دارند و از معیارهای گروههای منحرف تبعیت می كنند. مانند فرار نوجوانان از مدرسه و همكاری با قاچاقچیان ، جنایت، تخریب و فساد. این افراد خطرناكترین افراد اجتماع هستند و همواره حالت انتقام جویی عجیبی نسبت به افراد جامعه و حتی والدین خود دارند. اختلالات رفتاری از اوایل كودكی به صورت های مختلف تظاهر می كند. این افراد به آنچه بد و زشت یا ممنوع است تمایلی افراطی و بیمارگونه دارند و به علت داشتن علاقه جنون آمیز از اذیت ، آتش سوزی، آزار و آسیب حیوانات و كودكان كم سال لذت می برند.

انواع اختلالات رفتاری كودكان و نوجوانان:

بی ثباتی و نا آرامی در كودكان یا اختلال كمبود توجه

عصبانیت و پرخاشگری

دروغ گویی

فرار

دزدی

در مطالب بعدی با خصوصیات و روش های درمانی اختلالات آشنا خواهید شد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا