اختلال رفتاری کودکان و نوجوانان (3)
*خصوصیات رفتاری در اختلال بی ثباتی و نا آرامی یا اختلال کمبود توجه:

۱ـ بی دقتی
۲ـ تحرك بیش از حد
۳ـ محدودیت میدان توجه
۴ـ اجبار درونی
۵ـ خرابكاری و نافرمانی

ناپایداری در این كودكان از ماههای اول زندگی به صورت حساسیت به نور، صدا، حرارت، گریه زیاد و خواب كم، فرار از آغوش مادر، جیغ زدن و لگد زدن ظاهر می گردد. این كودكان پرتحرك و در اعمال بی انضباط اند و كمتر كاری را به پایان می رسانند.

علتهای بی قراری عبارتند از:
۱ـ بیماری های طولانی و صعب العلاج
۲ـ زایمان غیر طبیعی و دشوار
۳ـ نداشتن وضع روانی متعادل مادر در طول دوران بارداری
۴ـ محیط خانوادگی
۵ـ عدم توجه به شخصیت كودك و بی توجهی به خواسته های او

روش درمان:
روش درمانی این كودكان استفاده از دارو درمانی و روان درمانی است. با توجه به علایم بیماری و اثر آمفتامین ها و ریتالین در بهبود بیمار مؤثر می باشند. بی قراری و كمبود توجه این كودكان به علت اختلاف در عمل سیستم و تیكولر می باشد. اختلالات دقت و یادگیری اكثراً باقی می ماند و به عبارت دیگر داروها در ناتوانی یادگیری اثر چندانی ندارد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا