اختلال رفتاری کودکان و نوجوانان (4)
*خصوصیات رفتاری فرار در كودكان و نوجوانان


فرار در كودكان و نوجوانان به ۲ طبقه تقسیم می شود:
۱ـ فرار از منزل
۲ـ فرار از مدرسه


۱ـ فرار از منزل:

فرار اغلب به علت ۱ـ ترس ۲ـ خشم یا انتقام جویی در مقابل عوامل مخرب۳ ـ تحقیر والدین

۲ـ فرار از مدرسه:

علل فرار از مدرسه عبارتند از: ۱ـ كودك مدرسه اش را دوست ندارد و درس ها را كاملاً نمی فهمد.
۲ـ ترس از تنبیه یا ترس از استهزاء یا سرزنش در حضور دیگران.
۳ـ بی توجهی والدین نسبت به كودك یا نوجوان به طوری كه مجبور می شود با لباس های كهنه یا كفش های پاره به مدرسه بروند.
فرار از مدرسه خواه یا ناخواه با دروغ گویی همراه خواهد بود.

روش درمان

باید در خانواده محیطی امن ایجاد شود که به کاهش فشارهای روحی کمک کند. فرد باید محیط خانه را مکانی برای کاهش و از بین بردن ناراحتی ها و فشارها بداند نه اینکه با ورود به خانه استرس و تنش آغاز شود. چنانچه مشکلی در خانه وجود دارد که موجب آزردگی روحی و یا جسمی فرزند می شود باید سریعاً شناسایی و برطرف شود.

برای درمان فرار از مدرسه؛ باید فعالیت های مدرسه را جذاب کرد و برای کودک یا نوجوان مسئولیتی که مورد علاقه اش باشد و توانایی انجام آن را داشته باشد، محول کرد تا جذابیت مدرسه بیشتر از سرگرمی های دیگر شود.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا