اختلال رفتاری
اختلال رفتاری به ناسازگاری ها و رفتارهای ناجور و غیراخلاقی یا ضد اجتماعی و یا حتی جنایی که در برخی از کودکان و نوجوانان بوجود می آید و می تواند در کوتاه مدت ارتباط آنان را با اطرافیان، اعضای خانواده و دوستان دچار مشکل کند؛ می گویند. نوجوانانی که دچار اختلالات رفتاری می شوند خیلی زود به سمت گروه های منحرف و خطرآفرین می روند و همیشه تلاش می کنند تا به شکل های عجیبی و با دلایلی عجیب تر از جامعه و مردم انتقام بگیرند. این اختلالات در نوجوانان از کودکی آغاز می شود هر چند که در آن زمان درح یک شیطنت کوچک تلقی شود اما بی توجهی به بازی های خطرناکی مثل آتش بازی، آزار حیوانات و . . . می توانند زمینه ای قوی برای بروز شدیدترین نوع اختلالات رفتاری را ایجاد کند. ما در این بخش سعی می کنیم تا در مطالب مختلف انواع اختلالات را معرفی و درحد توان راه های کنترل آن ها را بیان کنیم.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا