تیر
1 تیر
روز تبلیغ و اطلاع رسانی دینی
روز اصناف
7 تیر
شهادت آیت الله بهشتی و 72 تن از یاران امام خمینی (ره) (انفجار بمب در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در سال 1360 شمسی)
روز قوه قضاییه
10 تیر
روز صنعت و معدن
14 تیر
روز قلم
18 تیر
روز ادبیات کودک و نوجوان
21 تیر
روز عفاف و حجاب
25 تیر
روز بهزیستی و تأمین اجتماعی
26 تیر
سالروز تأسیس شورای نگهبان
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا