مرداد
5 مرداد
سالروز عملیات افتخار آمیز مرصاد در سال 1367 هجری شمسی
9 مرداد
روز اهدای خون
12 مرداد
روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای
14 مرداد
روز صدور فرمان مشروطیت در 1285 هجری شمسی
16 مرداد
روز تشکیل جهاد دانشگاهی در سال 1359 هجری شمسی
17 مرداد
روز خبرنگار
21 مرداد
روز حمایت از صنایع کوچک
23 مرداد
روز مقاومت اسلامی
26 مرداد
روز آغاز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی در سال 1369 هجری شمسی
28 مرداد
روز کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه در سال 1322 هجری شمسی
29 مرداد
روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه
30 مرداد
روز بزرگداشت علامه محمد باقر مجلسی و روز جهانی مسجد
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا