شهریور
1 شهریور روز بزرگداشت ابوعلی سینا، روز پزشک
2 شهریور آغاز هفته دولت، شهادت سید علی اندرزگو
4 شهریور روز کارمند
8 شهریور روز مبارزه با تروریسم (انفجار دفتر نخست وزیری و شهادت شهیدان رجایی و باهنر 1360 شمسی)
12 شهریور روز مبارزه با استعمار انگلیس، سالروز شهادت رئیسعلی دلواری
13 شهریور روز تعاون، روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی
14 شهریور شهادت آیت الله قدوسی و سرتیپ وحید دستجردی (1360 شمسی)
17 شهریور قیام 17 شهریور و کشتار جمعه مردم به دست مأموران رژیم ستم شاهی (1357 شمسی)
19 شهریور وفات آیت الله طالقانی اولین امام جمعه تهران (1358 شمسی)
20 شهریور شهادت دومین شهید محراب آیت الله مدنی (1360 شمسی)
21 شهریور روز سینما
27 شهریور روز شعر و ادب فارسی، روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
29 شهریور شهادت زائران خانه خدا به دست آل سعود (1366 شمسی)
31 شهریور آغاز جنگ تحمیلی (1359 شمسی)، آغاز هفته دفاع مقدس
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا