آبان
3 آبان
روز تجلیل از اسرا و مفقودان
4 آبان
اعتراض و افشاگری امام خمینی به قانون کاپیتولاسیون (1343 ه ش)
8 آبان
شهادت محمد حسین فهمیده بسیجی 13 ساله
روز نوجوان و بسیج دانش آموزی
10 آبان
شهادت اولین شهید محراب به دست منافقین، آیت الله قاضی طباطبایی
13 آبان
روز دانش آموز
روز ملی مبارزه با استکبار جهانی
تسخیر لانه ی جاسوسی توسط دانشجویان
14 آبان
روز فرهنگ عمومی
19 آبان
روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه
24 آبان
روز کتاب، کتابخوانی و کتابدار
بزرگداشت علامه محمدحسین طباطبایی
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا