اسفند
5 اسفند
روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی- روز مهندس
8 اسفند
روز امور تربیتی و تربیت اسلامی
روز بزرگداشت حکیم حاج ملاهادی سبزواری
9 اسفند
روز حمایت از حقوق مصرف کنندگان
14 اسفند
روز احسان و نیکوکاری
15 اسفند
روز درختکاری
18 اسفند
روز بزرگداشت سید جمال الدین اسدآبادی
سالروز تأسیس کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور
22 اسفند
روز بزرگداشت شهدا
سالروز صدور فرمان امام خمینی مبنی بر تأسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی
25 اسفند
روز بزرگداشت پروین اعتصامی
29 اسفند
روز ملی شدن صنعت نفت
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا