کهن‌ترین فسیل جهان به قدمت ۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سال
فسیل مانند یک ردپا است.
ردپایی از گیاهان و جانوران که از گذشته های بسیار دور باقی مانده است. این ردپا معمولاً بر روی سنگ ها، صمغ گیاهان و گل و لای رودخانه ها باقی می مانند که پس از گذشت مدت زمان بسیار زیادی به سختی و محکمی سنگ می شوند و به همین خاطر به فسیل «سنگواره» هم می گویند.
به تازگی، پژوهشگران در مناطقی از مرکز هندوستان فسیلی کشف کرده اند که قدمتی به اندازه یک میلیارد و 600 میلیون سال دارد.. به گفته ی دانشمندان این حباب ها، حباب های اکسیژن به وجود آمده به خاطر فعالیت میکروب های کوچک اولیه در زمین است.
این فسیل بسیار شگفت انگیز و ارزشمند است، چون حباب های آن نشان دهنده ی میکروب هایی است که جز اولین موجودات کره زمین بوده اند. این حباب ها همچنین نشان می دهد که فعالیت این میکروب ها باعث ادامه حیات و تنوع زیست در کره زمین شده است.
این فسیل از آب های کم عمق متعلق به یک میلیارد و ششصد سال پیش که در آنجا میکروب های کوچکی با نام «سیانوباکتری» فعالیت می کرده اند، به دست آمده است.
سیانوباکتری ها نوعی میکروب (جلبک) هستند که برای زندگی به نور و آب نیاز دارند. آنها متحرکند و قادرند فتوسنتز کنند.
عملکرد این میکروب ها اینگونه بوده که از طریق فتوسنتز اکسیژن تولید می کرده اند که حباب های این اکسیژن در مایع های «میکروبی چسبنده» باقی می مانده. این میکروب ها در آب های کم عمق دریاها زندگی می کرده اند. مثلاً ممکن است فسیلی که می بینید گل و لای باشد که بعد گذشت سال ها به این شکل درآمده است.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا