شمارش و اندازه گیری
تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که اولین بار چه کسانی و کدام اقوام واحدهای اندازه گیری و شمارش را اختراع کرده اند؟
یکی از اولین روش های اندازه گیری در زمان های قدیم «وجب کردن» بود. این روش را اولین بار مصری ها و رومی ها به کار بردند. مصری ها و رومی های باستان بخش هایی از بدن خود را به عنوان واحد اندازه گیری به کار می بردند. آنها از اندازه دست، پا، و بازو برای محاسبه فاصله ها استفاده می کردند.
هنوز هم اندازه گیری با کف دست؛ یعنی فاصله انگشت کوچک تا انگشت شست دست؛ یکی از روش های اندازه گیری است، اما این روش صحیح و قابل اعتماد نیست، چون اندازه ها با توجه به بدن افراد مختلف، متفاوت است.
همین اشکال، دلیلی شد تا بعدها وسایل اندازه گیری مثل متر و خط کش و .... اختراع شود و «اندازه های استاندارد» استفاده شود.
اما قدیمی ترین و ساده ترین روش برای شمارش «چوب خط» بوده است. چوب خط، ابزاری از جنس چوب یا استخوان بود که روی آن خط هایی حک می شد. هر خط یک نشانه بود. مثلاً اگر کسی چوب خط را به بقالی می برد و خرید می کرد و پول آن را پرداخت نمی کرد، برای هر بار خرید روی چوب خط، خطی حک می کردند، که هر خط نشانه ی یک بار خرید کردن بود و در آخر تعداد خط ها را می شمردند و جمع می بستند و پول آن را پرداخت می کردند.
البته چوب خط فقط برای خرید کردن استفاده نمی شد، مثلاً در قدیم که مسافرت ها طولانی بود، خانواده که منتظر برگشت مسافرشان بودند، برای هر روز یک خط روی چوب خط حک می کردند که هر خط نشانه ی یک روز از سفر بود.
حتی چوب خط ها فقط به شکل چوب و استخوان نبودند، گاهی با وسایل دیگری این کار را می کردند، مثلاً برای شمارش از نخود و لوبیا یا از سنگ های ریز استفاده می کردند. یا حتی از یک نخ بلند استفاده می کردند و نخ را گره می زدند و هر گره یک نشانه بود، نشانه ای از یک بار خرید، یک روز و ....
و جالب تر اینکه تسبیح هم نوعی از چوب خط است، که قدیم برای شمارش از آن استفاده می شده. البته در گذشته اسمش همان چوب خط بوده و از تعدادی مهره یا قطعات کوچک چوب که در نخی به رشته درآمده ساخته و برای شمارش از آن استفاده می شده.
بعدها برای ذکر گفتن و برای دانستن دقیق تعداد ذکر گفته شده، چوب خط قدیم با تغییراتی به تسبیح تبدیل شد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا