پول های اولیه چگونه بود؟
در زمان های بسیار قدیم، مردم چیزهایی را که می خواستند با کالا معاوضه می کردند که به این معامله «پایاپا» می گفتند. اما پس از مدتی مردم برای خرید و فروش از قطعات طلا و نقره ای که داشتند استفاده می کردند. این نوع معامله هم مشکلات خود را داشت، چون ارزش و مقدار طلا و نقره ای که در معامله استفاده می شد به طور دقیق مشخص نبود.
اولین بار مردم لیدی باستان (ترکیه فعلی) نخستین کسانی بودند که نزدیک به 2700 سال پیش سکه را به کار گرفتند. آنها از الکتروم، که مخلوطی از طلا و نقره بود استفاده می کردند و سکه هایی یک شکل یک اندازه ساختند. اولین سکه در ایران در زمان داریوش هخامنشی ساخته شد.
پس از گذشت مدتی، معامله با سکه هم سخت شد، چون در بعضی از معاملات باید مقدار زیادی سکه جا به جا می شد که هم سنگین بود و هم حمل آنها سخت بود، بنابراین اسکناس چاپ شد. چینی ها اولین کسانی بودند که پول کاغذی یا اسکناس (پولبرگ) را در 1200سال پیش اختراع کردند. آنها به خاطر کمبود طلا و نقره تصمیم به این کار گرفتند و به پول کاغذی شان «چاو» می گفتند. اوایل چاپ اسکناس، این پول فقط در کشور چین استفاده می شد و بقیه کشورها آن را بی ارزش می دانستند اما کم کم این پول در معاملات معتبر شد و اولین پول کاغذ ی جهان در دوران حکومت «یوآن» چاپ شد.
در ایران در زمان حکومت ایلخانیان و در تبریز اولین پول کاغذی چاپ شد. وقتی که حاکمان نگران تمام شدن سکه و طلا و نقره بودند، به مردم دستور دادند، سکه های خود را به «چاوخانه» تحویل دهند و به جای آنها «چاو» یعنی همان پول کاغذی را بگیرند.
پس از آن اسکناس های «پنج قران» به بالا توسط بانکی در لندن برای ایران چاپ می شد و در «بانک بازرگانی ایران» تحویل داده می شد. مدتی بعد در سال ۱۲۶۷ هجری قمری، امتیاز چاپ اسکناس از بانک جدید شرق به بانک شاهی واگذار شد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا