خشک ترین نقطه جهان کجاست؟
هر محلی که در طول سال کمتر از 25 سانتی متر باران یا برف داشته باشد بیابان نامیده می شود. اگرچه بیابان را یک محل گرم و شنی می دانیم اما صحراهای شنی یک پنجم تمام صحراهای جهان را دربرگرفته اند. مابقی از سنگ یا صخره ی خالی پوشیده شده اند.
بسیاری از صحراها یا بیابان ها برای چندین سال خشک می مانند و به دنبال آن توفان های مهیب به وجود می آید و در یک چشم به هم زدن سیلاب با خود می آورد. اما خشک ترین جا در روی زمین صحرای آتاکاما در شیلی است. بیش از 400 سال است که در آتاکاما باران نباریده است.
البته بزرگترین بیابان دنیا صحرای آفریقا به وسعت 8400000 کیلومتر مربع است. در طول سال گرم است اما شب ها به علت نبودن ابرها بسیار سرد می شود. وجود ابر این خاصیت را دارد که مانع از گریز گرما به فضا می شود.
بیابان آتاکاما بین سه کشور شیلی، پرو و بولیوی قرار گرفته است. پوشیده از شن زار و نمک زار است و از سمت رشته کوههای آند به طرف اقیانوس آرام امتداد دارد. ارتفاعات کوه های آند مانع رسیدن ابرهای باران زا به این منطقه می شوند و مانند دیواری این بیابان را از منطقه بارانی و جنگلی آمازون جدا می کنند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا