صنعتگران چاتال هویوک
در این تصویر شهر باستانی کاتال هویوک در ترکیه را می بینید. قدمت این شهر نیز تقریباً به قدمت شهر اریحا می رسد. پشت بام خانه ها از طریق یک نردبان به یکدیگر راه داشتند، اما وقتی نردبان ها را بر می داشتند، ورود به این خانه ها غیر ممکن می شد. به این ترتیب اگر مهاجمینی به این شهر حمله می کردند، شهر کاتال هویوک همانند یک لاک پشت داخل لاک خود فرو می رفت و از خطر مصون می ماند.
صنعتگران این شهر با استفاده از فلز مس و کانی های سخت نظیر ابسیدین، سنگ آتشفشانی سیاه و شیشه مانند، ابراز و وسایل زینتی می ساختند؛ همچنین آنها ظروف سفالی می ساختند و به رنگ های مختلف تزیین می کردند. روی دیوار خانه های آنها نیز تصاویر صحنه های شکار نقاشی شده بود.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا