آسمان خراش ها
بلندترین ساختمان ها دنیا
هرم بزرگ جیزه به مدت 4000 سال از همه هرم های باستانی، مصر و از هر بنای دیگری در جهان نیز بلندتر بود. این هرم یکی از شگفتی های هفتگانه جهان است که تا به امروز مصون باقی مانده است. وقتی سنگ های فوقانی این هرم فرو ریخت حدود 10 متر از ارتفاع آن کاسته شد.
هنگامی که کلیساهای جامع قرون وسطی در اروپا ساخته شد. هرم بزرگ جیزه رکورد مرتفع ترین بنای جهان را از دست داد. در سال 1311 میلادی برج مرکزی کلیسای جامع لینکلن در انگلستان، صاحب یک منار مخروطی چوب سرب اندود شد و ارتفاع آن از هرم بزرگ پیشی گرفت. هر چند این منار در اثر وقوع توفان سال 1549 فرو ریخت، اما تا زمان احداث بنای یادبود، واشنگتن در سال 1884 میلادی، ساختمانی در جهان وجود نداشت که از کلیسای جامع لینکلن مرتفع تر باشد. بنای یادبود واشنگتن در واقع به منظور بزرگداشت نخستین ریاست جمهور ایالات متحده، جورج واشنگتن، بنا گردید.
اما فقط پنج سال بعد رکورد مرتفع ترین ساختمان مجدداً به اروپا برگشت، برج آهنی گوستا و ایفل، شگفتی سال 1889 نمایشگاه بین المللی پاریس، موجب حیرت جهانیان شد. ساخت برج ایفل در سایه تلاش بیش از 230 نفر، مدت 2 سال به طول انجامید. در ساختمان این برج 18000 قطعه آهن به کار رفته است. که توسط 000/500/2 میخ به یکدیگر وصل شده اند. در سال 1959 نیز یک آنتن تلویزیون 20 متری بر بالای آن نصب شد. برج ایفل در مقابل توفان های شدید حدود 13 سانتیمتر قابلیت انعطاف دارد و هنگامی که هوا بسیار گرم شود. در اثر انبساط قطعات آهن، ارتفاع آن 18 سانتیمتر بیشتر می شود.
به کارگیری اسکلت فلزی در احداث ساختمان ها و اختراع جرثقیل های هیدرولیک، امکان ساخت آسمانخراش ها را فراهم آورد. در سال 1930 میلادی ساختمان کرایسلر در شهر نیویورک مرتفع ترین آسمانخراش در جهان شد. چند ماه بعد آسمانخراش امپایراستیت عرض اندام کرد؛ در ابتدا این ساختمان به عنوان لنگرگاه سفینه های هوایی ساخته شد.
20 سال بعد نصب دکل تلویزیونی در بالای منار این آسمانخراش بر ارتفاع آن بیش از پیش افزود. تا سال 1973 میلادی آسمانخراش امپایراستیت رکورد دار بلندترین ساختمان های جهان بود؛ تا آنکه برج های دو قلوی مرکز تجارت جهانی در نیویورک ساخته شد؛ همان برج هایی که در 11 سپتامبر 2001 در اثر برخورد هواپیماهای مسافربری، فرو ریختند.
اما این رکورد نیز خیلی زود تغییر کرد. در سال 1973 برج سیرز در شیکاگو بلندترین آسمانخراش شد. در سال 1976 برج سی ان در تورنتو مرتفع ترین بنای خود اتکا در جهان شد. در سال 1997 میلادی برج های دوقلوی پتروناس با 96 طبقه در شهر کوالالامپور، مالزی رکورددار بلندترین ساختمان ها در جهان شدند.
1) سال 2580 قبل از میلاد، هرم بزرگ جیزه مصر با 147 متر ارتفاع
2) سال 1311 میلادی، کلیسای جامع لینکلن، با 167 متر ارتفاع
3) سال 1884 میلادی، بنای یادبود واشنگتن، واشنگتن دی سی با 169 متر ارتفاع
4) سال 1889 میلادی، برج ایفل، پاریس، فرانسه با 310 متر ارتفاع
5) سال 1930 میلادی، آسمانخراش کرایسلر، نیویورک با 318 متر ارتفاع
6) سال 1930 میلادی، آسمانخراش امپابراستیت نیویورک، با 318 متر ارتفاع
7) سال 1973 میلادی، آسمانخراش مرکز تجارت جهان، نیویورک، با 415 متر ارتفاع
8) سال 1973 میلادی، برج سیرز، شیکاگو، ایلی نوی، با 443 متر ارتفاع
9) سال 1976 میلادی، برج سی ان، تورنتو، کانادا، با 553 متر ارتفاع
10)سال 1997 میلادی، برج دوقلوی پتروناس، کوآلامپور، مالزی با 452 متر ارتفاع
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا