بزرگ ترین مجمسه
ماونت راشمور، واقع در بلک هیلز، ایالت داکوتای جنوبی، بزرگترین شاهکار پیکر تراشی روی سنگ در جهان است. این سنگ حکاکی شده که بلندی آن به بیست متر می رسد، مجسمه های سنگ تراشی شده از رؤسای جمهوری ایالت متحده جرج واشنگتن، توماس جفرسون، تئودرو روزولت، و آبراهام لینکن می باشد. این مجسمه ها توسط پیکر تراشی به نام گوترون بورگلوم و همکارانش حکاکی شد که از سال 1927 تا 1941 به طول انجامید. در آینده ای نه چندان دور این شاهکار عظیم در مقابل مجسمه در حال ساخت از پیکر رییس سرخپوستان قبیله سیو به نام اسب دیوانه، کوچک به نظر خواهد رسید. ساخت این مجسمه جدید که حداقل 172 متر بلندی آن خواهد بود، توسط کرکزاک زایالکوفسکی آغاز شد و پس از مرگ او، دستیارانش در حال ادامه تراشیدن یک تپه سنگیو ساخت بقیه مجسمه می باشند. کار ساخت مجسمه از سال 1948 میلاید در ناحیه بلک هیلز که برای سرخپوستان قبیله سیو بسیار مقدس است آغاز شده است و چندان فاصله ای از ماونت راشمور ندارد. اسب دیوانه یکی از بزرگ ترین رهبران جنگجوی سرخپوست قبیله سیو بود که در مقابل کوچ اجباری مردم قبیله اش از ناحیه بلک هیلز به اردوگاه های اجباری مقاومت کرد و از مردم و سنت های سرخپوستان بومی آمریکا حمایت کرد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا