بلندترین ها در دنیا
1- بلندترین ستون یادبود دنیا در سان جاسینتو، تگزاس قرار دارد و ارتفاع آن به 174 متر می رسد. ستاره تگزاس که بر بالای این ستون قرار دارد حدود 200 تن وزن دارد. این ستون در سال 1936 میلادی و به منظور بزرگداشت نبرد پیروزمندانه یک صد سال پیش نیروهای تگزاسی در مقابل مهاجمین مکزیکی ساخته گردید. در این نبرد هیجده دقیقه ای نیروهای تگزاسی موفق شدند، مکزیکی ها را شکست دهند و 9 سال بعد از آن، یعنی در سال 1845میلادی، تگزاس استقلال خود را به دست آورد.
2- منار مخروطی بام کلیسای جامع اولَم در آلمان بلندترین منار در جهان است. مرحله ساخت این کلیسا تا نصب منار مخروطی آن مدت 500 سال طول کشید.
3-بلندترین مجسمه در جهان، مجسمه برنزی بودا با نام «یوشیکو دایبوتسو» است که در شهر یوشیکوی ژاپن قرار دارد.
4- آمیدا بودا با 120 متر ارتفاع، بلندترین مجسمه
5-هرم بزرگ جیزه با 147 متر بلندی مرتفع ترین هرم
6- درخت ماموت ساحلی با 120 متر ارتفاع، بلندترین درخت
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا