قدیمی ترین پرچم جهان
کویر لوت یکی از شگفت انگیزترین و اسرار آمیزترین بیابان های کشور و بیست و پنجمین بیابان بزرگ جهان است که در در منطقه جنوب شرقی ایران و شمال شرقی شهرستان کرمان قرار دارد. این سرزمین همیشه با قصه ها و افسانه هایی پر از جن و پری همراه بوده است. اما مدتی است که باید علاوه بر سایر جاذبه هایش، او را میراث دار یکی از قدیم ترین تمدن های بشری دانست. شاید کمتر شنیده باشید که در نزدیکی لوت، یکی از قدیمی ترین تمدن های دنیا تشکیل شده باشد. اما کشف قدیمی ترین پرچم دنیا از این منطقه، نام لوت را به تمدن کهن شهداد پیوند داد. تمدن خبیص شهداد یکی از قدیمی ترین تمدن های آسیا است که تا مدت های اطلاعات زیادی از آن در دست نبود و به عنوان حلقه ی گمشده ای میان تمدن شرق آسیا و بین النهرین از آن یاد می شد.
در اکتشافات باستان شناسی قدیمی ترین پرچم فلزی جهان از حوالی کویر لوت به دست آمده که شباهت زیادی به درفش کاویانی دارد و با قدمت 6 هزار ساله اش برگ جدیدی از تاریخ این سرزمین کهن را رو می کند.
شهداد مرکز ایالت آرات (کارمانیا یا همان کرمان فعلی) بود و یکی از چند ایالت خود مختار امپراطوری عیلام به شمار می رفته که دارای اجتماعی شکل یافته و منسجم، طبقات اجتماعی و حکومتی و اصناف بوده است.
کشف گورستان شهداد از مهمترین اکتشافات باستان شناسی دوران معاصر است. این گورستان اعتقادات پیشینیان را درباره دنیای پس از مرگ نشان می دهد. آنها معتقد بودند که انسان ها پس از مرگ به آب و غذا و . . . نیاز دارند بنابراین وسایل مورد نیاز مانند ظرف، لباس، زیور آلات و . . . را با آنها همراه می کردند. به علت جهت گردش خورشید گورستان های شهداد اغلب شرقی ، غربی هستند.
ساکنان شهداد، از افراد بزرگ و سرشناس خود مانند حاکمان، کاهنان و . . . مجسمه هایی می ساختند و پس از فوت مجسمه را همراه با سایر وسایل در گور قرار می دادند. در بین مجسمه ها تعداد زیادی مجسمه زن نیز وجود دارد.
و اما اجزای درفش . . . .
«این درفش قدیمی ترین پرچم جهان است که از یک صفحه با میله و لولا و دسته برنزی ساخته شده است و البته چون در این چند هزار سال زنگ زده به رنگ سبز مبدل شده است ولی در اصل نوعی درخشش فلزی داشته که آفتاب را باز می تابانده است.
روی آن، نقشی از یک نخل دیده می شود و دو درخت دیگر و پنج آدم کوچک و بزرگ که همه از بزرگان هستند و دو شیر و یک گاو کوهان دار و چند مار شبیه مارهای تمدن جیرفت هم به چشم می خوردند.»
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا