ارابه و چرخ
در سنگ نگاره های باستانی بسیار زیبا در صحرای الجزایر آفریقا؛ صحرای الجزایر؛ پارک ملی Tassili n Ajjer یکی از جلوه های پیشرفت انسان در وسایل نقلیه به تصویر کشیده شده است. در این سنگ نگاره که در یک غار متعلق به دوره ی ما قبل تاریخ دیده شده، تصویری از ارابه و چرخ نشان داده شده که نشانه ای از امکانات زندگی بشر در استفاده از ارابه و اسب است. شاید این تصویر یکی از نخستین مدارک باقیمانده از این دوره تاریخی باشد.
در این سنگ نگاره های باستانی تصاویر مختلفی از حیوانات و حالات انسانی همچون رقص و شکار و .. به تصویر کشیده شده اند. این نقاشی ها و سنگ نگاری ها بین 4000 تا بیش از 12000 سال قدمت دارند و اطلاعات مفید و جالبی را درباره شیوه زندگی و آیین و رسوم مردم در آن دوره را در اختیار محققین قرار می دهد. این محوطه جزو میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.


می توانید در بخش مهارت ها –ابزار و قطعات- با تفاوت ارابه و ارابه ی دستی آشنا شوید.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا