تاریخچه زیر دریایی
از گذشته های دور در همه ی جنگ ها فرماندهان به وسیله ای فکر می کردند که با آن بتوانند از طریق آب و پنهان از دشمن، به آنها نزدیک شوند و شکست شان دهند. این وسیله می بایست شناور باشد و بتواند زیر آب حرکت کند و در ضمن جان سرنشینانش را هم به خطر نیندازد؛ این وسیله شناور زیردریایی نام دارد.

ایده اولیه ساخت زیردریایی برای اولین بار توسط یک انگلیسی به نام «ویلیام بورن» در سال 1578 مطرح شد اما در سال 1620 بود که «کورنلیوس دربل» هلندی، یک زیردریایی چوبی ساخت که با کمک 12 پاروزن حرکت می کرد. این زیردریایی با کمک لوله ای که روی آب شناور بود اکسیژن داخل زیردریایی را تأمین می کرد. این زیردریایی چندین کیلومتر را در طول رودخانه تیمز لندن، در انگلستان، پیمود.

سال ها بعد یعنی در سال 1718 «یفیم نیکولوف» روسی که یک نجار بود به تزار روسیه (در قدیم به پادشاهان روسیه تزار گفته می شد) نامه نوشت که می تواند وسیله ای بسازد که در زیر آب مخفی شود و با کمک آن بتوان مخفیانه به دشمن حمله کرد. سزار از این پیشنهاد خوشحال شد و به یفیم اجازه ساخت زیردریایی را داد. زیردریایی یفیم؛ چوبی و شبیه یک بشکه بود و لوله هایی داشت که با آن به طرف دشمن آتش پرتاب می شد و همچنین دریچه ای داشت که از طریق آن می شد به کشتی دشمن راه پیدا کرد. البته این زیردریایی موفق نبود و در اولین آزمایش غرق شد اما خدمه آن نجات یافتند.

پس از آن، «دیوید بوشنل» که آمریکایی بود، نخستین زیردریایی را که می توانست بالا و پایین برود و ترتل (Turtle)، یعنی لاک پشت، نام داشت در سال 1776 طراحی کرد. در انقلاب آمریکا از این زیر دریایی استفاده شد. این زیردریایی تنها برای یک نفر جا داشت. این زیردریایی با نیروی دست کار می کرد و اولین زیردریایی نظامی تاریخ محسوب می شود. «پمپ دستی به زیر دریایی امکان می داد به جلو و عقب حرکت کند و اهرمی دیگر نیز به سرنشین اجازه می داد این شناور را در راستای عمود به حرکت در آورد. حداکثر سرعت این زیردریایی ۴٫۸ کلیومتر در ساعت بود و هوای داخل کابین برای ۳۰ دقیقه ماموریت کفایت می کرد.»
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا