قدیمی‌ ترین چشم مصنوعی جهان متعلق به زن ایرانی
قدیمی‌ ترین چشم مصنوعی جهان متعلق به زن ایرانی

گروهی از باستان شناسان ایرانی و ایتالیایی در سال 2007، اولین چشم مصنوعی جهان را در گورستان شهر سوخته (سیستان- ایران) کشف کرده اند. این چشم مصنوعی در صورت یک زن ایرانی ساکن شهر سوخته، قرار داشته است. این چشم مصنوعی یک نیمکره با قطر بیش از 2.5 سانتی متر است.
این چشم مصنوعی از مواد بسیار سبک تشکیل و سطح آن با یک لایه نازک از طلا پوشیده و با یک دایره به عنوان عنبیه در مرکز آن حک شده است.
در این چشم خطوطی مانند اشعه ی خورشید حک شده که از جنس طلاست. تحقیقات میکروسکوپی نشان داده که این زن ایرانی، کره چشم مصنوعی کشف شده را در طول عمر خود در چشم مورد استفاده قرار داده است.
باستان شناسان می گویند اسکلت این زن متعلق به 5000 سال پیش است.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا