بلند ترین ساختمان های دنیا
هرم بزرگ جیزه به مدت 4000 سال از همه ی هرم های باستانی مصر و هر بنا و ساختمان دیگری بلندتر بود. این هرم امروز به عنوان عجایب هفتگانه است. سنگ های بالایی هرم در اثر مرور زمان ریخت و 10 متر از ارتفاع این هرم کم شد تا اینکه در سال 1311 یک کلیسای جامع ساخته شد به اسم کلیسای جامع لینکلن که از هرم جیزه بلندتر بود این بنا هم چند سال بعد به علت طوفان شدید فرور یخت. بعد از آن برای بزرگداشت نخستین ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا بنای یاد بودی به اسم یاد بود واشنگتن ساخته شد که بلندتر از ساختمان کلیسای جامع بود. بعد از اینها برج ایفل که در اروپا ساخته شد رکورد بلندرین ساختمان جهان را به خودش اختصاص داد. بعد کم کم برجها و آسمان خراش های بلند اینجا و آنجا سربلند کردند که یکی از یکی بلندتر بودند. مثل آسمان خراش کرایسلر و آسمان خراش امپابراتیست. در سال 1930 آسمان خراش مرکز تجارت جهان (برج های دوقلو)، در سال 1973 برج سیرز در شیکاگو در سال 1973.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا