فلسفه سفره هفت سین
1-گندم ، برنج و سکه: نشانه ثروت

-2سرکه: سمبل صبر

3-سمنو: شیرینی و برکت سفره (از گندم)

4- سنجد: سمبل محبت و نوع دوستی (میوه درخت عشق)

-5سیب: به نشانه سلامتی می توانید به تعداد آدم های خانه در هفت سین بگذارید و قبل از خراب شدن میل کنید.

6-سیر: نگهبان سفره و نگهبان انرژی های خانه است. سمبل سلامتی ولی از نوع جلوگیری از ورود انرژی های منفی و ...

7-سماق: سمبل طلوع دوباره، همرنگ خورشید در حال طلوع

8-سبزه: برای سرسبزی، سلامتی و برکت.

9- تخم مرغ : نماد نطفه و باروری

10- آینه: سمبل اینکه آیا در لحظه تحویل سال آیا جرات نگاه کردن به خودم در سالی که گذشت را دارم!!!

11-سُمبل: گل آناهیتا و مظهر حضور آناهیتا ایزد بانوی آب است.

12-شمع: مادامی که سفرتون برقراره شمع را روشن نگه دارید. می توانید از شمع فرمز رنگ استفاده کنید که حتی اگر خاموش بود به خاطر رنگش، نشانه ای روشنی و آتش داشته باشد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا