رز صحرا
در کشورهایی که بیابان های شنی فراروانی دارند مانند تونس، الجزایر و مصر، معمولاً ماده معدنی عجیبی شکل می گیرد که بی شباهت به گل رز نیست و به همین دلیل به آن «رز صحرا» می گویند. این ماده شنی آنقدر زیبا و جالب است که به یکی از سوغاتی های این مناطق تبدیل شده است. اما چگونه رز صحرا بوجود می آید:
زمانی که باران می بارد آب به سرعت وارد لایه های شنی و گچی زمین می شود و به علت داغی زمین این آبها بخار شده و همین بخار آب و بازگشت آن به سطح زمین باعث ایجاد کریستال های شنی می شود.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا