قدیمی ترین پازل جهان
برای اولین بار یک نقشه نگار، انگلیسی به نام «جان اسپیلزبری» در سال 1767 میلادی برای آموزش بهتر و جذاب تر جغرافیا، نقشه ی انگلستان و ویلز را به صورت پازل ساخت. این پازل که در ابتدا به آن «بریز و بچین» می گفتند، از جنس چوب بود و هر قطعه آن یکی از استان های انگلستان بود.
جان اسپیلزبری به تهیه نقشه چند کشور دیگر به صورت پازل ادامه داد و در نهایت در یک مدرسه به عنوان معلم نقاشی مشغول کار شد. او این پازل ها را با هدف آموزش جغرافیا می ساخت.
پس از نقشه های پازلی جان اسپیلزبری و تا قبل از پایان قرن 18، یکی دیگر از پازل ها، یک دختر روستایی را نشان می داد که به یک پیرمرد شیر تازه تعارف می کند. البته این پازل به دقت پازل های نقشه ای نبود و قطعات به خوبی در کنار هم قرار نمی گرفت.
اولین پازل ها هدفی آموزشی داشتند و پازل های امروزی بیشتر هدف سرگرم کنندگی دارند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا