خط بریل
در گذشته اهمیت زیادی برای آموزش نابینایان قائل نبودند. گاهی کشیشی با خواندن متون دینی تلاش می کرد تا به نابینایان آموزش دهد. این کار با اینکه حرکتی مفید و مهمی بود اما کافی نبود. حدود پانصد سال قبل، برای اولین بار شخصی به نام «لوکاس» خط برجسته ی چوبی را اختراع کرد. او در این خط، حروف را با چوب ساخته بود. اما این روش با تمام خوبی هایی که داشت، بهترین روش و کامل ترین خط نبود، چون به هر حال حمل این حروف برای رفتن به مدرسه، محل کار و . . . سخت بود.
از طرف دیگر «لویی بریل» از طریق یک سرباز ایده ساخت و اختراع خط جدیدی برای نابینایان را عملی کرد. او در دیدار با این سرباز با خط «شب نویسی» آشنا شد. در این خط سربازان شب هنگام برای تبادل اطلاعات به جای صحبت کردن، با کمک 12 نقطه برجسته بر روی کاغذ با هم ارتباط برقرار می کردند. بریل، از این خط ایده گرفت و 12 نقطه برجسته را به 6 نقطه کم کرد و اولین کتاب خود را با این خط در سن 20 سالگی منتشر کرد. لویی بعدها حروف، اعداد، علامات و نشانه ها را به خط خود اضافه و آن را تکمیل کرد. البته این خط در زمان خود مورد استقبال قرار نگرفت اما تحولی بزرگ محسوب می شد. دولت فرانسه در سال 1854 یعنی دو سال پس از فوت بریل این خط را به رسمیت شناخت و آموزش این خط در دستور کار قرار گرفت.
شاید به طور رسمی برای اولین بار، آن هم 68 پس از انتشار کتاب لویی (43 سال پس از به رسمیت شناختن این خط)، خط بریل عربی توسط فلسطینی ها، مورد استفاده و آموزش قرار گرفت.
اما بریل فارسی را «یاکوب کریستوفل» ابداع کرد و با تأسیس دو آموزشگاه در تبریز و اصفهان برای نابینایان، این خط را آموزش داد. با این حساب، بریل عربی نزدیک به سی سال زودتر از بریل فارسی آموزش داده شده است.
اما این خط چگونه نوشته می شود؟
هر حرف از این خط شامل شش نقطه است. این شش نقطه در دو ستون در کنار هم قرار می گیرند. به حروف در این زبان «سلول» می گویند. هر سلول می تواند دو حالت برجسته یا غیر برجسته داشته باشد. جای قرار گرفتن نقاط برجسته است که مشخص می کند حرف، علامت نگارشی، عدد و . . . نوشته شده است. این نقاط برجسته در شش نقطه از هر حرف به صورت گردشی قرار می گیرند و در مجموع می توانند 64 حالت مختلف را ایجاد کنند.
خط بریل از چب به راست نوشته و خوانده می شود. خط بریل فارسی نیز مطابق با عرف بین‌ المللی از چپ به راست خوانده می ‌شود. اعداد نیز از چپ به راست خوانده می ‌شوند.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا