پمپ درختی
پمپ درختی
برای کسانی که در طبقات بالای آپارتمان ها زندگی می کنند برای رساندن آب به بالا و جاری ساختن آن در شیرهای آب از پمپ استفاده می کنند. حتی برگ هایی که در بالاترین قسمت درخت قرار دارند به آب نیازمندند اما درخت پمپ ندارد. پس چگونه آب از درخت بالا می رود؟
لوله های کوچک از ریشه، ساقه، شاخه و برگ ها عبور می کنند. برخی از این لوله ها به بافت های چوبی موسوم است. لوله های چوبی آب را به گیاه می رسانند.
آب از سطح برگ ها بخار می شود که به آن تعریق یا تراوش می گویند. برای جبران آب از دست رفته، برگ ها آب را از طریق لوله های بافت چوبی می گیرند. ساقه نیز به نوبه ی خود آب را از تنه ی درخت جذب می کند و تنه هم آب را از ریشه ها می کشد و بالاخره ریشه ها آب را از خاک می مکند. بنابراین می گوییم آب بر اثر کششِ تعریق یا تراوش به بالا جریان می یابد.
اگر تعریق نبود و آب داخل برگ ها بخار نمی شد، در آسمان ابرها نبودند و آب هم داخل درختان و گیاهان می ماند و آنها فاسد می شدند، اما خداوند طوری گیاهان و درختان را خلق کرده که در یک برنامه منظم از زمین آب می گیرند و به صورت بخار به آسمان می دهند و این چرخه منظم ادامه دارد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا