آیا می دانید چرا درختان روی قله ی کوه ها نمی رویند؟
آیا می دانید چرا درختان روی قله ی کوه ها نمی رویند؟
درختان روی قله کوه ها نمی رویند، زیرا خاک قله کوه ها ضعیف و کم بوده و یخ می زند و در نتیجه ریشه نمی تواند از خاک غذا بگیرد.
در مناطق کوهستانی معمولاً یک «مرز درختی» مشخص دیده می شود که بالاتر از آن هیچ درختی رشد نمی کند. گاهی اوقات مرز یا خط درختی تحت کنترل آب و هوای آن محل یا شرایط خاک قرار می گیرد اما بیشتر، این مرز با دورشدن از خط استوا پایین تر می رود.
در منتهی الیه شمال و جنوب، سرما به حدی شدید است که رشد درختان را امکان ناپذیر می کند. لذا خط درختی در سطح دریا خاتمه می پذیرد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا