علف هرز
علف هرز
علف هرز به گیاهانی می گویند که ویژگی خاصی ندارند ولی می توانند در مقدار بسیار زیاد بدون مراقبت رشد کنند. اگر این گیاهان در زمین های کشاورزی یا در باغ ها رشد کنند می توانند به مقدار بسیار زیاد به محصولات آسیب بزنند، چون این گیاهان ریشه های قوی و محکمی دارند و حتی اگر در یک بیابان خشک باشند، می توانند مواد مفید خاک را جذب کنند. بنابراین اگر در مناطقی باغی یا زمین های کشاورزی باشند مواد مفید خاک را می گیرند و رشد گیاهان مفید دچار مشکل می شود.
علاوه بر این بعضی گیاهان هرز به ساقه و برگ و میوه ی گیاهان مفید می چسبد و از رشد آنها جلوگیری می کنند. علف های هرز برای اینکه به زندگی خود ادامه دهند در سال 20 هزار دانه تولید می کنند و روی خاک می ریزند.
علف های هرز در برابر آب و هوای خشن می توانند مقاومت کنند. حتی در هوای بسیار داغ و خشک قادر به رشد و تکثیر هستند. برخی از آنها برگ های پهن و صافی دارند که زمین را می پوشاند طوری که هیچ چیز دیگر در زیر سایه ی آنها قادر به روییدن نیست. بسیاری از این گیاهان دارای خارها، ساقه های نوک تیز و برگ های تیغ دار می باشند و حیوانات نمی توانند آنها را بخورند.
علف های هرز انواع مختلفی دارند که براساس نوع ساقه به علفی ‌ها، بوته ‌ای‌ ها، درختچه ‌ای ‌ها، شبه درختچه ‌ای یا خشبی ‌ها، شبه درختی‌ ها و درختان.
جالب است بدانید قاصدک ها هم نوعی علف هرز هستند، منتها از نوع دوست داشتنی آن.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا