انواع خرما
تاکنون بیشتر از 400 نوع خرما در ایران شناخته شده است که از لحاظ ویژگی هایی از قبیل زودرس یا دیررس بودن، رنگ و شکل میوه، رنگ هسته، میزان قند، اندازه میوه، تر یا خشک بودن میوه و برخی خصوصیات دیگر با هم اختلاف دارند. بیشترین درختان خرمای ایران از انواع مضافتی، کبکاب، استعمران و زاهدی هستند که در این جا برخی خصوصیات این ارقام را شرح می دهیم.
1- مضافتی: رنگ میوه قرمز بسیار تیره و سیاه، شکل آن پهن و اندازه آن تقریباً 4 سانتی متر است. اگر چند روز در آفتاب خشک شود برای 7 تا 8 ماه به خوبی در انبار می ماند.
2- کبکاب: رنگ میوه مایل به زرد است و وقتی کاملاً برسد قهوه ای تیره می شود از خرماهای تر است و شکل میوه تقریباً کشیده است.
3- استعمران: رنگ میوه قهوه ای روشن است و از ارقام نیمه خشک است که برای انبار کردن نسبتاً مناسب می باشد.
4- زاهدی: میوه آن نسبتاً کوچک و تخم مرغی شکل است که وقتی می رسد به رنگ قرمز قهوه ای در می آید. این رقم نیمه خشک است و تحمل چندان زیادی در برابر رطوبت زیاد هوا ندارد.
ارقام دیگر خرما عبارتند از: شاهانی، زرک، شکر، آل مهتری، حلاوی، خضراوی، دیری، زرد و غیره.

میوه های قرآنی (4) – خرما
نویسنده: میترا قاسمی
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا