تولید مثل گیاه
اکثر گیاهان برای ادامه نسل خود باید تولید مثل کنند تا با ترکیب سلول های نر و ماده گیاه جدیدی از همان خانواده ایجاد شود که این وظیفه را حشرات به عهده دارند.
در واقع وقتی حشره ای روی گل ها می نشیند، تعدادی گرده که سلول جنسی نر دارد، به پرزهای بدنش می چسبد و وقتی همان حشره روی گل های دیگر بنشیند، این سلول های به سلول های ماده ی گل منتقل می شود و هر تعداد گیاه که حشره روی آنها بنشیند، بارور می شود.

اما چرا حشرات به سمت گیاهان می روند؟ گیاه چه خاصیتی دارد که حشره به سمت خود می کشاند؟

حشرات به شدت به سوی بوی خوش جلب می شوند. برخی از گیاهان، بدون شهدند؛ اما به خاطر عطر بسیار تندی كه ترشح می كنند، حشرات را به سوی خود می كشند. به این ترتیب گیاهان بدون شهد هم با کمک حشرات بارور می شوند.

البته علاوه بر حشرات، باد هم در تولید مثل گیاهان مؤثر است. در واقع در فصل بهار، وزش باد موجب حرکت گرده می شود. گرده ها از گیاهی به گیاه دیگر منتقل می شوند و موجب باروری گیاه می شوند.

البته به غیر از این دو روش، راه های دیگری مثل کاشت دانه، قلمه زدن، تکه تکه کردن و . . . برای افزایش گیاهان وجود دارد.
ثبت نظر
نام و نام خانوادگی :
آدرس الکترونیکی:


کانون ارتباطات و تبلیغات فرا